zz_ozz_S
Be prepared to
be impressed zz_fzz_S >
zz_ozz_S

The new clamp declutterer zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Perfectly square
every time zz_fzz_S >
zz_ozz_S
We\'ve just
raised the bar zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Straight down the
line every time zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Meet the anti-vibration
quick lever clamp zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Open wide zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Quick as a flash zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Ratchet hand clamps
with lots of steel zz_fzz_S >
zz_ozz_S Pivot handle parallel jaw
clamps with 7000N class
leading clamping force zz_fzz_S >
zz_ozz_S
It\'s nice to
be picked up zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Auto adjusting
toggle clamps zz_fzz_S >